DEVOTIONAL EPICS (MP3)

Purushottam Mas Mahatmya

(Voice : Shashikant Tripathi Ji)

Get Single Click Download Link

01. Purushottam Maas Mahatmya
02. Bhagwat Ka Upkram
03. Narad-Narayan Samvad
04. Krishna Kripa
05. Shiv Saayujya
06. Adhi Maas Mahatmya
07. Prabhu Prarthna
08. Krishna Dwara Rath Khinchana
09. Surya-Sankranti Mahatmya
10. Shiv Kripa Se Paanch Pati
11. Krishna Kripa
12. Krishna Kripa
13. Sudev Sharma Ki Katha
14. Garun Ji Ki Kripa
15. Shuk Samvad
16. Sudev Sharma Ka Poorv Janm
17. Dharm Phal
18. Prabhu Prarthna
19. Drarhdhanva Raja Ki Katha
20. Manigreev-Brahman Samvad
21. Drarhdhanva Ke Prashna
22. Visarjan Vidhi
23. Drarhdhanva-Patni Se Vartalaap
24. Karm Phal
25. Ram Kripa
26. Ram Kripa
27. Muchukund Ji Ki Katha
28. Naari Dharm
29. Daan Phal

*** Complete ***


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com