x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

ContactSadhan Samar in Bengali

(Voice : Netai Jana)

Get Download Link  

01. Matri Snaheo
02. Kilak Adhikar Nirnay
03. Bramho Granthi Vedh
04. Markandio Bakyo
05. Saborni Manur Rashyo
06. Astham Manu Maha Maya
07. Mahamayar Snaheo
08. Mahamayar Shakti
09. Mahamayar Swagat Vhab
10. Sadharan Birambona
11. Matri Ashirbad
12. Praja Palan,Ouras Putro
13. Sarather Judho Samere Porajay
14. Swapura Gaman
15. Sadhonar Bighno
16. Sreematir Biraho,Banogaman
17. Aronye Probesh
18. Budhi Jogh Rashyo
19. Prashanto Swapad
20. Kormer Ros
21. Byartho Bitarko
22. Budhi Jyoti
23. Atmohatya Maha Pup
24. Karmo Rashyo,Bramho Karmo
25. Baysho Darshan
26. Samadhi,Pralay Bibaran
27. Urdhogati Sadhona
28. Sohohong Tyatyo
29. Ahyang Parichay
30. Baysho Bakyo Ashokti
31. Budhir Malinota Matri Akarshan
32. Shyshotyer Sadhana
33. Guru Luv,Surath Bakyo
34. Shayer Kartyabyo
35. Sadhoner Dukh
36. Dukher Anuvhutir Barnana
37. Rishibakyer Barnana
38. Garur Tyoter Barnana
39. Mahoti Shaktir Barnana
40. Sristi Rohosher Barnana
41. Bidya Abidyar Barnana
42. Surother Agroher Barnana
43. Nuton Jeevoner Barnana
44. Prolay Kaler Barnana
45. Madhu O Koitover Barnana
46. Stotir Arombher Barnana
47. Jagat Karoner Shandhan
48. Bramahar Stab
49. Trishaktimayi Maa Ar Barnana
50. Apurbo Somanayoer Barnana
51. Khamarupini Maaer Barnana
52. Stortor Samapti
53. Bramahar Prathana
54. Bhagowaner Youdh
55. Sree Krishner Ras Lila
56. Ashur Nidhan
57. Guru O Maa Ak
58. Matri Shaneho
59. Mahisashur Bodh
60. Debota Borgher Nigraho
61. Shangram Rahosho
62. Matri Karuna
63. Indrio Jay
64. Isth Murtite Abhirbhav
65. Tej Dwara Matri Murti
66. Murtir Upadhan
67. Matri Stan Ki
68. Shandhya Ki
69. Murthir Abirbhav
70. Atmo Nibedan
71. Shankh Shamarpan
72. Bajro Shamarpan
73. Khirod Shamudar Barnana
74. Ratno Arpan
75. Shamanita Maa
76. Matri Awahan
77. Devgoner Jaydhoni
78. Matri Abrivhab
79. Ashur Atyachar
80. Shatkoushik Deho
81. Shanshar Tyagh
82. Tomor Ashtroer Probhav
83. Bikhap O Vedgyan
84. Suproshonna Maa
85. Singho Dhormer Abirvhab
86. Trishul Rahoshyo
87. Kobondher Atyachar
88. Matri Shanskar
89. Pran Protisthar Siddhi
90. Debotagoner Puspo Bristi
91. Sachidanando Maa
92. Matri Akroshan
93. Bandhaner Jartarth Swarup
94. Chomorer Sirochad
95. Mahisasurer Atyachar
96. Matri Agomoner Laxman
97. Karmo Foler Moho
98. Bandhan Gyan Sadhonar Fal
99. Tri Loke Atyachar
100. Janmo Armo Rahoshyo
101. Mayer Madhupan
102. Matrimay Kamona
103. Mahisashur Bodh
104. Mayer Alingan
105. Swaprakash Swarupa Maa
106. Matri Mahatyo
107. Budhir Dwibidh Prakesh
108. Mayer Prakiti Rupe Prakash
109. Daybo O Paitri Karjher Barnan
110. Poromantri Hontri Maa
111. Mahisasurer Prohar
112. Kupita Maaer Barnan
113. Matri Jukto Kormer Barnan
114. Suvhamoti Maaer Barnan
115. Simahin Bhasahin Ruper Barnan
116. Dwibidh Prakasher Barnan
117. Poromaprod,Prathana
118. Vishnu Granthi Ved
119. Matri Sneho Milan
120. Sumvho Bodh
121. Nisumvho Bodh
122. Adhikar Grahan
123. Sukho Utpiran
124. Avhiman Tyagh
125. Matri Mahatyo
126. Jib Lila
127. Khatyrupini Maa
128. Nidro Murti Maa
129. Shakti Rupini ,Trishna Rupini Maa
130. Sradha Rupini Maa
131. Daya Rupini Maa
132. Bharanti Rupini Maa
133. Storter Upsanhar
134. Matri Jigisa
135. Ambikar Sandhan
136. Prabitir Prolovhon
137. Maha Padmo Grahan
138. Agni Sudho Bastroday
139. Jaghobhag Horan
140. Stri Ratnobhuta
141. Antoshimita Maa
142. Darponas O Saman Bal
143. Panchobhag,Madhur Bhag
144. Keshakarshan,Devi Bakyo
145. Prabal Agraho
146. Dhumrolochon Bodh
147. Shatbidh Acroman
148. Dhumrolochon Bodher Shamapti
149. Chando Mundo Bodh
150. Normala Bivhushona
151. Shikhasutro Tyagh
152. Mata O Putro Sambandho
153. Mundo Binas
154. Mritu Mangalmay Maa
155. Rudro Granthi Vedh
156. Sumbho Nirjan
157. Dev Shakti Samuher Abirvhab
158. Shaktir Sawrup,Sristi Shakti
159. Pralahad Charitro
160. Ishner Prathona
161. Devir Adesh
162. Anando Triputi
163. Raktobij Bodh
164. Rakto Bijer Gada Prahar
165. Rakto Bij Samar Rahosyo
166. Bedona Anuvhuti
167. Raktobij Patan
168. Anand Pratistha
169. Nisumbh Bodh
170. Sumbhamijan
171. Nisumbher Shakti Proyagh
172. Davir Pratikar
173. Sumbher Murchit Houa
174. Davir Ashur Bhakhan
175. Sumbho Bodh
176. Davir Atmoshor Nikshep
177. Davir Hriday Milan
178. Rudro Granthi Vedh
179. Apshoragoner Nirtyo
180. Dhanyo Sadhaker Barnana
181. Sumbho Bodh
182. Stuti Ashambhav
183. Paritran Parayana
184. Bramahan Gouravketan
185. Ashesh Rogh Nash
186. Viveakdeep O Mamatyo Garto
187. Niskam Karmo Fal Bivagh
188. Raktodantika Bodh
189. Shakambhori Davir Barnana
190. Bhavishat Karmosuchir Barnana
191. Shastro Kripar Barnana
192. Ripukhay Kalyan Luver Barnana
193. Matri Priti Rahashyo
194. Davir Antordhan
195. Dhanshyo Jogher Barnana
196. Devgoner Bor Parthona
197. Shanti Path

**** Completed ****

OFFERS


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com