DEVOTIONAL EPICS (MP3)

UPNISHAD

( Voice : Aacharya Nandkishor Upadhyaya Ji )

DOWNLOAD whole project in a SINGLE CLICK by making a nominal payment. After payment we'll give you a ZIP folder link to download.

Get Single Click Download Link

01. Niskam Bhawv Karam
02. Mahapurus Ki Sisthti
03. Bagwan Se Bhakti Ke Leye Pirarthna
04. Bhakt Ka Puchna
05. Jewatma Parmatma Ka Anas
06. Bhiraham Ki Sakti
07. Yakcho Ki Katha
08. Khatopnisad
09. Satey Ka Pirteek
10. Naciketa Or Yamraj Ka Samwad
11. Naciketa Ko Gyaan
12. Niskaam Bhaw Ki Pirsaansa
13. Jiwatma Ki Sudhi
14. Manusey Ki Gati
15. Bhagwaan Sab Jagh Hi
16. Sadhkta
17. Sarv Roopkta
18. Geyaan Or Shanti Ki Mahima
19. Jiwatma Ki Gati
20. Pirsopnisad
21. Bhirham Geyaan
22. Diutiye Pirsan
23. Tirtiy Pirsan
24. Chaturth Pirsan
25. Pacam Pirsan
26. Para Aur Apara Vidya Ka Varnan
27. Ved Aur Smriti Ka Varnan
28. Shrishti Ka Varnan
29. Parmeshwar Swaroop Ka Varnan
30. Indriyon Ka Varnan
31. Mandukyopanishad
32. Jagrat Avashtha Ka Varnan
33. Sushukti Avastha Ka Varnan
34. Aitreyopanishad
35. Agni Aadi Devtaon Ka Varnan
36. Manushya Sharir Ke Liye Aahar Ki Vyavastha
37. Jeev Ki Gati
38. Tetariy Punisad
39. Sandhi Ke 5 Pirkar
40. Hawan Ke Niyam
41. Saptam Anuvaak
42. Bhirgu Ji Ke Vacan
43. Dutiya Anuvaak
44. Bhirham Sutar
45. Astam Anuvaak
46. Navam Anuvaak
47. Sastam Anuvaak

**** Completedd ****


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com