DEVOTIONAL EPICS (MP3)

Vivek Chooramani

(Voice : Shashikant Tripathi Ji)

DOWNLOAD whole project in a SINGLE CLICK by making a nominal payment. After payment we'll give you a ZIP folder link to download.

Get Single Click Download Link

01. Bramh Nishtha Ka Mahatva
02. Upadesh Ki Vidhi
03. Dehasakt Ki Ninda
04. Aatma Ka Karan Sharir
05. Deh Se Bhinn Aatma Sakshi Hai
06. Aatm Gyan Hi Mukti Ka Upay Hai
07. Sampurn Vishwa Bramh Hi Hai
08. Vasana Tyag Ke Sambandh Me
09. Ahankar Ki Nivritti Ke Sambandh Me
10. Dehatma Buddhi Ke Bare Me
11. Vairagya Nirupan
12. Aatm Chintan Ka Vidhan
13. Prarabdh Vichar
14. Guru Kripa Ka Varnan
15. Aatma Nirvikalp Hai
16. Gyanagni Se Dagdh Ho Par Paramatm Swaroopata
17. Bhagawan Shankaracharya Aur Vivek Chudamani
18. Shankaracharya Ke Sambandh Me

**** Completed ****


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com