x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

Contact


BALMIKI RAMAYAN (Katha)

(Voice : Aacharya Nand Kishor Upadhyaya)

Get Download Link  

Mahatam

01. Mahatam
02. Mahatam
03. Mahatam
04. Mahatam
05. Mahatam
06. Mahatam
07. Mahatam
08. Mahatam
09. Mahatam

Bal Kand

Ayodhya puri ka varnan ...
10. Bal Kand
11. Bal Kand
12. Bal Kand
13. Bal Kand
14. Bal Kand
Shringi Rishi katha , Yagya karna ...
15. Bal Kand
16. Bal Kand
17. Bal Kand
18. Bal Kand
19. Bal Kand
20. Bal Kand
Shree Ram Janam ...
21. Bal Kand
22. Bal Kand
23. Bal Kand
24. Bal Kand
25. Bal Kand
26. Bal Kand
Vishwamitra dwara Shree Ram ko divyastra daan ...
27. Bal Kand
28. Bal Kand
29. Bal Kand
30. Bal Kand
Ganga Ji ki katha ...
31. Bal Kand
32. Bal Kand
33. Bal Kand
34. Bal Kand
35. Bal Kand
36. Bal Kand
37. Bal Kand
38. Bal Kand
Ahilya Uddhar , Ram - Luxhman ji ka Janakpur me pravesh ...
39. Bal Kand
40. Bal Kand
41. Bal Kand
42. Bal Kand
Shree Ram - Seeta ji ka vivah...
43. Bal Kand
44. Bal Kand
45. Bal Kand
46. Bal Kand
47. Bal Kand
48. Bal Kand
49. Bal Kand
50. Bal Kand
51. Bal Kand
52. Bal Kand
53. Bal Kand
54. Bal Kand

Ayodhya Kand

Shree Ram ji ka rajyabhishek...
55. Ayodhya Kand
56. Ayodhya Kand
57. Ayodhya Kand
58. Ayodhya Kand
Manthara ka Kaikei ko bhadkana ...
59. Ayodhya Kand
60. Ayodhya Kand
61. Ayodhya Kand
62. Ayodhya Kand
63. Ayodhya Kand
64. Ayodhya Kand
65. Ayodhya Kand
Kaikei ka var mangna , Dashrath Ji ka vilap...
66. Ayodhya Kand
67. Ayodhya Kand
68. Ayodhya Kand
69. Ayodhya Kand
70. Ayodhya Kand
71. Ayodhya Kand
72. Ayodhya Kand
Dashrath ji ka Shree Ram ko van jane k liye kahna...
73. Ayodhya Kand
74. Ayodhya Kand
75. Ayodhya Kand
76. Ayodhya Kand
77. Ayodhya Kand
78. Ayodhya Kand
Ram Ji ke van jane ki taiyari aur Laxhman ji ko samjhana ...
79. Ayodhya Kand
80. Ayodhya Kand
81. Ayodhya Kand
82. Ayodhya Kand
83. Ayodhya Kand
Shree Ram ka Kaikei se vartalap aur van jane ki aagya lena ...
84. Ayodhya Kand
85. Ayodhya Kand
86. Ayodhya Kand
87. Ayodhya Kand
Dashrath ji ka vilap aur Shree Ram ka van jana...
88. Ayodhya Kand
89. Ayodhya Kand
90. Ayodhya Kand
91. Ayodhya Kand
92. Ayodhya Kand
93. Ayodhya Kand
Shree Ram se Nishad ka milan...
94. Ayodhya Kand
95. Ayodhya Kand
96. Ayodhya Kand
97. Ayodhya Kand
98. Ayodhya Kand
99. Ayodhya Kand
Shree Ram ji ka Chitrakoot me nivas aur Ayodhya me Dashrath ji ka vilap...
100. Ayodhya Kand
101. Ayodhya Kand
102. Ayodhya Kand
103. Ayodhya Kand
104. Ayodhya Kand
Dashrath ji ka maran...
105. Ayodhya Kand
106. Ayodhya Kand
107. Ayodhya Kand
108. Ayodhya Kand
109. Ayodhya Kand
Bharat ji ka ayodhya lautna ...
110. Ayodhya Kand
111. Ayodhya Kand
112. Ayodhya Kand
113. Ayodhya Kand
114. Ayodhya Kand
115. Ayodhya Kand
Bharat ji ka Kaikei se sambad aur Dashrath ji ka antim sanskar ...
116. Ayodhya Kand
117. Ayodhya Kand
118. Ayodhya Kand
119. Ayodhya Kand
120. Ayodhya Kand
121. Ayodhya Kand
Bharat ji ka van me Bhardwaj Muni se milan...
122. Ayodhya Kand
123. Ayodhya Kand
124. Ayodhya Kand
125. Ayodhya Kand
126. Ayodhya Kand
127. Ayodhya Kand
128. Ayodhya Kand
Shree Ram ji ka Bharat ji se milap ...
129. Ayodhya Kand
130. Ayodhya Kand
131. Ayodhya Kand
132. Ayodhya Kand
133. Ayodhya Kand
134. Ayodhya Kand
Shree Ram ka Bharat Ji se kushal puchna ...
135. Ayodhya Kand
136. Ayodhya Kand
137. Ayodhya Kand
138. Ayodhya Kand
139. Ayodhya Kand
140. Ayodhya Kand
Bharat Ji ka ayodhya lautkar Nandi Gram me nivas ...
141. Ayodhya Kand
142. Ayodhya Kand
143. Ayodhya Kand
144. Ayodhya Kand
145. Ayodhya Kand
146. Ayodhya Kand
Shree Ram ji ka Atri Muni se milan ...
147. Ayodhya Kand
148. Ayodhya Kand
149. Ayodhya Kand

Arandya Kand

Viradh vadh aur Shree Ram ka Sarbhang muni se milan...
150. Arandya Kand
151. Arandya Kand
152. Arandya Kand
153. Arandya Kand
154. Arandya Kand
Shree Ram ka Agust Muni se divyastra pana aur panchwati me niwas ...
155. Arandya Kand
156. Arandya Kand
157. Arandya Kand
158. Arandya Kand
159. Arandya Kand
Ram ji ka jatau se milan aur Luxman dwara Surpnakha ke nak kan katna ...
160. Arandya Kand
161. Arandya Kand
162. Arandya Kand
163. Arandya Kand
164. Arandya Kand
165. Arandya Kand
166. Arandya Kand
Khar - Dushan vadh , Surpnakha ka Ravan ke pas jana...
167. Arandya Kand
168. Arandya Kand
169. Arandya Kand
170. Arandya Kand
171. Arandya Kand
172. Arandya Kand
Marich ka swarn hiran bankar aana aur Ravan dwara seeta ji ka haran karna ...
173. Arandya Kand
174. Arandya Kand
175. Arandya Kand
176. Arandya Kand
177. Arandya Kand
178. Arandya Kand
Ravan ka Jatau se yuddh , Jatu ke pankh katna aur Sita ko lanka le jana ...
179. Arandya Kand
180. Arandya Kand
181. Arandya Kand
182. Arandya Kand
183. Arandya Kand
184. Arandya Kand
185. Arandya Kand
186. Arandya Kand
Ravan ka Sita ji ko dhamkana aur Ram ji ka Luxhman ko aashanka batana ...
187. Arandya Kand
188. Arandya Kand
189. Arandya Kand
190. Arandya Kand
191. Arandya Kand
192. Arandya Kand
Ram ji ka vilap karna aur Jatau se milna ...
193. Arandya Kand
194. Arandya Kand
195. Arandya Kand
196. Arandya Kand
Ram - Luxhman dwara Kambadh ka vadh...
197. Arandya Kand
198. Arandya Kand
199. Arandya Kand
200. Arandya Kand
201. Arandya Kand
202. Arandya Kand
203. Arandya Kand
204. Arandya Kand

Kishkindha Kand

Shree Ram ki Sugreev se mitrata aur Bali vadh ka sankalp ...
205. Kishkindha Kand
206. Kishkindha Kand
207. Kishkindha Kand
208. Kishkindha Kand
209. Kishkindha Kand
210. Kishkindha Kand
211. Kishkindha Kand
Sugreev ji ka Bali ko lalkarna aur Bali ka tara ko samjhana ...
212. Kishkindha Kand
213. Kishkindha Kand
214. Kishkindha Kand
215. Kishkindha Kand
216. Kishkindha Kand
217. Kishkindha Kand
Sugreev ka Bali se uddh aur Bali ka vadh ...
218. Kishkindha Kand
219. Kishkindha Kand
220. Kishkindha Kand
221. Kishkindha Kand
222. Kishkindha Kand
223. Kishkindha Kand
Bali ka dah sanskar, Sugreev ka rajyabhishek aur Ritu varnan...
224. Kishkindha Kand
225. Kishkindha Kand
226. Kishkindha Kand
227. Kishkindha Kand
228. Kishkindha Kand
229. Kishkindha Kand
230. Kishkindha Kand
231. Kishkindha Kand
Vanar sena ka ikattha hona, Laxman ka Sugreev par rosh...
232. Kishkindha Kand
233. Kishkindha Kand
234. Kishkindha Kand
235. Kishkindha Kand
236. Kishkindha Kand
237. Kishkindha Kand
238. Kishkindha Kand
Sugreev ki sena dwara Mata seeta ki khoj...
239. Kishkindha Kand
240. Kishkindha Kand
241. Kishkindha Kand
242. Kishkindha Kand
243. Kishkindha Kand
244. Kishkindha Kand
245. Kishkindha Kand
Ram ji ka Hanuman ji ko anguthi dekar Sita mata ki khoj me bhejna ...
246. Kishkindha Kand
247. Kishkindha Kand
248. Kishkindha Kand
249. Kishkindha Kand
250. Kishkindha Kand
251. Kishkindha Kand
Sampaati ka vanaro se milkar Seeta Mata ka pata batana ...
252. Kishkindha Kand
253. Kishkindha Kand
254. Kishkindha Kand
255. Kishkindha Kand
256. Kishkindha Kand
257. Kishkindha Kand
258. Kishkindha Kand
259. Kishkindha Kand
260. Kishkindha Kand
261. Kishkindha Kand

Sunder Kand

Hanuman ji ka samudra langna , Singhika vadh aur lanka ki shobha dekhna ...
262. Sunder Kand
263. Sunder Kand
264. Sunder Kand
265. Sunder Kand
266. Sunder Kand
267. Sunder Kand
268. Sunder Kand
Hanuman ji ka lanka me pravesh aur Ravan ke bhawan ka varnan ...
269. Sunder Kand
270. Sunder Kand
271. Sunder Kand
272. Sunder Kand
273. Sunder Kand
274. Sunder Kand
Hanuman Ji ka Ashok vatima me pravesh , Sita Mata aur Rakshiyon ki bate sun na...
275. Sunder Kand
276. Sunder Kand
277. Sunder Kand
278. Sunder Kand
279. Sunder Kand
280. Sunder Kand
281. Sunder Kand
282. Sunder Kand
283. Sunder Kand
284. Sunder Kand
285. Sunder Kand
286. Sunder Kand
287. Sunder Kand
Seeta ji ka Trijata se samvad ...
288. Sunder Kand
289. Sunder Kand
290. Sunder Kand
291. Sunder Kand
292. Sunder Kand
293. Sunder Kand
Hanuman ji ka Sita ji ko Mudrika dena aur Sita ji ka Hanuman ji ko Churamani dena ...
294. Sunder Kand
295. Sunder Kand
296. Sunder Kand
297. Sunder Kand
298. Sunder Kand
299. Sunder Kand
300. Sunder Kand
Hanuman Ji ka Ashok Vatika ujadana aur Akshya Kumar ka vadh ...
301. Sunder Kand
302. Sunder Kand
303. Sunder Kand
304. Sunder Kand
305. Sunder Kand
306. Sunder Kand
307. Sunder Kand
Hanuman ji ka Meghnath se uddh aur Lanka dahan ...
308. Sunder Kand
309. Sunder Kand
310. Sunder Kand
311. Sunder Kand
312. Sunder Kand
313. Sunder Kand
314. Sunder Kand
Hanuman ji ka wapas lautna aur Ram ji ko Sita Mata k bare me batana ...
315. Sunder Kand
316. Sunder Kand
317. Sunder Kand
318. Sunder Kand
319. Sunder Kand
320. Sunder Kand
321. Sunder Kand
322. Sunder Kand
323. Sunder Kand
324. Sunder Kand

Lanka Kand

Ram ji ka Hanuman ji ko Gale Lagana aur Sena ke sath samudra tak par padav ...
325. Lanka Kand
326. Lanka Kand
327. Lanka Kand
328. Lanka Kand
329. Lanka Kand
330. Lanka Kand
Bhivishan ka Ravan ko samjhana , Ravan dwara Bhivishan ka tiraskar, Bhivishan ka Shree Ram k pas aana aur vanaro dwarka setu ka nirman...
331. Lanka Kand
332. Lanka Kand
333. Lanka Kand
334. Lanka Kand
335. Lanka Kand
336. Lanka Kand
337. Lanka Kand
338. Lanka Kand
339. Lanka Kand
340. Lanka Kand
341. Lanka Kand
342. Lanka Kand
Bhivishan dwarka Ravan ke guptacharo ko pahchan lena aur Ram Ji dwara unhe chor dena ...
343. Lanka Kand
344. Lanka Kand
345. Lanka Kand
Shukdev dwara Ravan ko vanar sena ke bare me batana aur Ravan ka uddh ki taiyari karna ...
346. Lanka Kand
347. Lanka Kand
348. Lanka Kand
349. Lanka Kand
350. Lanka Kand
351. Lanka Kand
Malyaban ka Ravan ko samjhana aur Angad ka Ravan ki sabha me pair jamana ...
352. Lanka Kand
353. Lanka Kand
354. Lanka Kand
355. Lanka Kand
356. Lanka Kand
357. Lanka Kand
Lanka par vanaron ki chadhai aur Meghnath dwara Ram - Luxhman ko nagpash me bandhna ...
358. Lanka Kand
359. Lanka Kand
360. Lanka Kand
361. Lanka Kand
362. Lanka Kand
363. Lanka Kand
Garud ke dwara Ram - Luxhman ko nagpash se chudana aur Hanuma ji dwara Akammpan ka vadh ...
364. Lanka Kand
365. Lanka Kand
366. Lanka Kand
367. Lanka Kand
368. Lanka Kand
369. Lanka Kand
Neel dwarka Prahasht ka vadh aur Meghnath dwara Luxhman ko murchit karna ...
370. Lanka Kand
371. Lanka Kand
372. Lanka Kand
373. Lanka Kand
374. Lanka Kand
375. Lanka Kand
Ravan dwara Kumbhkaran ko jagana , Kumbhkaran dwara vanaron ka vadh aur Shree Ram dwara Kumbhkaran ka vadh ...
376. Lanka Kand
377. Lanka Kand
378. Lanka Kand
379. Lanka Kand
380. Lanka Kand
381. Lanka Kand
382. Lanka Kand
383. Lanka Kand
384. Lanka Kand
385. Lanka Kand
386. Lanka Kand
Ravan ka vilap , Atikaya ka bhayanak uddh aur Luxman dwara uska vadh ...
387. Lanka Kand
388. Lanka Kand
389. Lanka Kand
390. Lanka Kand
391. Lanka Kand
392. Lanka Kand
393. Lanka Kand
394. Lanka Kand
395. Lanka Kand
396. Lanka Kand
397. Lanka Kand
398. Lanka Kand
399. Lanka Kand
400. Lanka Kand
401. Lanka Kand
402. Lanka Kand
403. Lanka Kand
404. Lanka Kand
405. Lanka Kand
406. Lanka Kand
407. Lanka Kand
408. Lanka Kand
409. Lanka Kand
410. Lanka Kand
411. Lanka Kand
412. Lanka Kand
413. Lanka Kand
414. Lanka Kand
415. Lanka Kand
416. Lanka Kand
417. Lanka Kand
418. Lanka Kand
419. Lanka Kand
420. Lanka Kand
421. Lanka Kand
422. Lanka Kand
423. Lanka Kand
424. Lanka Kand
425. Lanka Kand
426. Lanka Kand
427. Lanka Kand
428. Lanka Kand
429. Lanka Kand
430. Lanka Kand
431. Lanka Kand
432. Lanka Kand
433. Lanka Kand
434. Lanka Kand
435. Lanka Kand
436. Lanka Kand
437. Lanka Kand
438. Lanka Kand
439. Lanka Kand
440. Lanka Kand
441. Lanka Kand
442. Lanka Kand
443. Lanka Kand
444. Lanka Kand
445. Lanka Kand
446. Lanka Kand
447. Lanka Kand
448. Lanka Kand

Uttar Kand

449. Uttar Kand
450. Uttar Kand
451. Uttar Kand
452. Uttar Kand
453. Uttar Kand
454. Uttar Kand
455. Uttar Kand
456. Uttar Kand
457. Uttar Kand
458. Uttar Kand
459. Uttar Kand
460. Uttar Kand
461. Uttar Kand
462. Uttar Kand
463. Uttar Kand
464. Uttar Kand
465. Uttar Kand
466. Uttar Kand
467. Uttar Kand
468. Uttar Kand
469. Uttar Kand
470. Uttar Kand
471. Uttar Kand
472. Uttar Kand
473. Uttar Kand
474. Uttar Kand
475. Uttar Kand
476. Uttar Kand
477. Uttar Kand
478. Uttar Kand
479. Uttar Kand
480. Uttar Kand
481. Uttar Kand
482. Uttar Kand
483. Uttar Kand
484. Uttar Kand
485. Uttar Kand
486. Uttar Kand
487. Uttar Kand
488. Uttar Kand
489. Uttar Kand
490. Uttar Kand
491. Uttar Kand
492. Uttar Kand
493. Uttar Kand
494. Uttar Kand
495. Uttar Kand
496. Uttar Kand
497. Uttar Kand
498. Uttar Kand
499. Uttar Kand
500. Uttar Kand
501. Uttar Kand
502. Uttar Kand
503. Uttar Kand
504. Uttar Kand
505. Uttar Kand
506. Uttar Kand
507. Uttar Kand
508. Uttar Kand
509. Uttar Kand
510. Uttar Kand
511. Uttar Kand
512. Uttar Kand
513. Uttar Kand
514. Uttar Kand
515. Uttar Kand
516. Uttar Kand
517. Uttar Kand
518. Uttar Kand
519. Uttar Kand

**** Complete ****

Balmiki Ramayan, Free Download Balmiki Ramayan, Balmiki Ramayan Katha, Musical Balmiki Ramayan katha | Listel Balmiki Ramayan | Ram Katha Pravachan | Shree Ram Katha | Ramayan by balmiki ji | Original Ramayan Katha , Hindu Ramayan Katha, Ramayan Ram Katha , luv - kush katha, Aswamegh yagya katha , balmiki katha, Balmiki Ramayan, Balmiki Ramayan (Katha), Free-download-or-play-devotional-001-MData, Free-001-MData, Free-Ringtones, Free-Download, Enjoy-001-MData-Bhajan-Ramayan, Read-Ramayan-Katha, Free-Ravindra Jain-song, Free-Tripti-shakya-songs, Free-Suresh-Vadekar-Songs, Free-Shilpi-Mathur-songs, Free-Bhajan, Ramayan-Bal-kand-, Ramayan-Ayodhya-kand, Ramayan-Kishkindha-Kand, Ramayan-Sunder-Kand, Ramayan-Lanka-kand, Ramayan-Uttar-kand, Ramayan-Luv-Kush-kand, Indian-Devotional-Songs, Musical-Ramayan, 001-MData-Ramayan, 001-MData, Free-001-MData, Free-Devotional-Songs, Devotional-Songs, Kirtan, Radhey-Radhey, Aarti, Chalisa, Ganga-Ma, Shiv Ji, Durga-Ma, Shani-Dev, Jahi-vidhi-rakhe-ram, ramayan, Shri-Man-Narayan, Ram-Navmi-geet, Shree-Ram-Jai-Ram, Ramayan-Ram-Katha, Sitaram-Sitaram-Kahiye, Laxshmi-Narayan, Shri-Krishna-Govind, Jai-Ho-Mata-Parvati, Hari-Anant-Hari-Katha-Ananta, Mangal-Bhavan-Amangal-Hari, Bajrang-Ban, Govind-Bolo, Sarswati-Vandana, Ram-Bal-Leela, Gagnga-Ki-Mahima, Shiv-Dhanush-Prasang, Ram-Vivah-Sampann, Rajyabhishek-Taiyari, Kaikei-Samvad, Ram-Vanbas, Dashrath-Maran, Bharat-Milap, Ram-Bharat, Sita-Haran, Vibhishan-Milan, Lanka-Dahan, Sanjivani-Booti, Agni-Pariksha, Ashwamegh-Yagya, Ram, Luv, Kush, Sita, Laxman, Shatrughan, Bharat, Hanuman, Dashrath, Kaikei, Manthra, Shurpnakha, Ravan, Mandodari, Sugreev, Angad, Bali, Vibhishan

 

All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com