x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

Contact


Garun Puran in Bengali

(Voice : Netai Jana)

Get Download Link  

01. Garur Puran Katharambh
02. Bramh Rudra Samgbad
03. Garur Purane Bishay Bastu
04. Hari Katrik Sristi Ka Barnan
05. Daksh Kanya Satir Dahatyagh
06. Dhurb O Prachatos Bansh Barnan
07. Suryo Puja
08. Vishnur Archana
09. Navbhuo Archna
10. Yough Kathan
11. Surya Archan
12. Panch Baktro Pujan
13. Shiv,Gonesh Puja
14. Ashan,Kubjika Puja
15. Sreekrishan,Mohini Puja
16. Sreedhar,Vishnur Archna
17. Sudarshner Pujan
18. Sandhya Vidhi O Mahatyo
19. Durga Puja Vidhi
20. Svishnu Rupi Surjher Archna
21. Nanavidya Kathan
22. Shiver Pavitra Rohan Vidhi
23. Harir Pavitra Rohan
24. Murtamurto Dhyan
25. Shal Gramer Lakhan
26. Vastu Puja Vidhi
27. Mandir Nirman
28. Sarbodev Pratistha Vidhi
29. Bramahan Dharam Nirupan
30. Dan Dharm
31. Prayshito Vidhi
32. Astho Nidhir Fal Kathan
33. Bhubankosh Barnan
34. Ilabritadir Barsh Barnan
35. Medhathitir Bansh Barnan
36. Yatra Fole Shubhasubh Kathan
37. Rashir Pariman Kathan
38. Nar Narir Lakhan Bichar
39. Poncho Swar Ganana Padhati
40. Markat,Indranil Pariksha
41. Pushporagh Pariksha
42. Korketan,Boidurjo Pariksha
43. Pulok Moni Poriksha
44. Sfotik Ratno Poriksha
45. Sharvo Tirth Mahatyo
46. Gaya Mahatyo
47. Gaya Mahatyo
48. Barno Dharmer Barnan
49. Grishasto Vidhir Barnan
50. Dan Dharm Sradh Bidhi
51. Shantir Bivinno Upay
52. Griho Shanti Nirupan
53. Ban Prastho Vikhu Dharm
54. Pup Fal Kathan
55. Aosouchadi Kathan
56. Barno O Ashram Dharmo
57. Nitisar Kathan
58. Nitisar Kathan
59. Brother Bidhan
60. Trayodosi Brath
61. Akhand Dwadosi Brath
62. Rambha Tritia Brath
63. Mashopbas Brath
64. Shivratri Brath
65. Akadoshi Mahatyo
66. Brath Paribhasa
67. Saptomadi Brath
68. Budhashotmi Brath
69. Maha Navami Brath
70. Digdasmi Brath
71. Sravandwashosi Brath
72. Suryo Bansh Barnan
73. Chandra Bansh Barnan
74. Raj Bansh Barnan
75. Sita Mahatyo
76. Hari Bansh Barnan
77. Sarborogh Nidan
78. Rakto Pitto Nidan
79. Kas Swas Nidan
80. Hikka Jakha Nidan
81. Arochok,Trishna Nidan
82. Asro Nidan
83. Mutro Kricho Nadan
84. Udar,Kusth Rogh Nidan
85. Krimi Nidan Sthan
86. Anupanadi Nidhan
87. Kusthadi Chiktsa
88. Strirogh Chiktsha
89. Nana Rogh Kathan
90. Nana Yogh Kathan
91. Nana Yogh Kathan
92. Baidshastro Kathan
93. Nana Yogh Kathan
94. Mutro Kricho Nidan
95. Amlo Pitto Rogher Nidan
96. Bish Dos Nibaran
97. Bramhi Grither Barnan
98. Chakhu Rogher Nidan
99. Nari Ke Bashivut Korar Upay
100. Karpur,Devdarur Barnan
101. Jwar Nibaran
102. Bivinno Oushadher Baran
103. Bhut O Prater Nidan
104. Garbho Proshaber Barnan
105. Baishnab Kabch Kathan
106. Garuri Bidya
107. Vayujayadi Kathan
108. Chand Shastra
109. Bisham Britto Kathan
110. Snan Bidhi Barnan
111. Tarpan,Sandha Bidhi
112. Nitto Sradh Bidhi
113. Prayschitto Kathan
114. Yough Dharm Kathan
115. Astango Jogh Kathan
116. Narayan Namaskar
117. Puja Stuti,Dhyan Stuti
118. Vishnu Mahatyo
119. Narsingh Kavach
120. Gayna Mrit Kathan
121. Mritustak Stratro
122. Sree Vashudev Strtor
123. Bramh Bigyan, Atmogyan Kathan
124. Geeta Sar
125. Bibidh Yogh Kathan
126. Narayan Prati Garurer Prashno
127. Narak Sawrup Kirtan
128. Mritur Sawrup Kirtan
129. Bivinno Noroker Barnan
130. Atmar Bivinno Rup
131. Snaner Bivinno Niyam
132. Home Jogher Kathan
133. Bishnu Pujar Niyam
134. Pret Karjher Niyam
135. Manusher Noroker Jaua
136. Nijo Borno Anushare Prak Kathan
137. Prater Swargo Luv
138. Poncho Pret Upkhyan
139. Puper Bivinno Fal
140. Rajar Darshne Prater Udhar
141. Jeever Sradh Padhati
142. Manusher Janmo Kathan
143. Pratytyo Muktir Upay
144. Pratytyo Hoite Muktir Fal
145. Jom Loke Jawar Kathan
146. Dharmo Raj Purer Barnan
147. Pretkuler Barnan
148. Putrer Dwara Pitar Udhar
149. Pret Praptir Barnan
150. Bivinno Mritur Barnan
151. Sradher Niyam
152. Brabhubahaner Pret Darshan
153. Mritur Por Bivinno Niyam
154. Bivinno Daner Fole Pup Khay
155. Manusher Sharire Bivinno Devotar Barnan
156. Manusher Sharire Bivinno Devotar Barnan
157. Bivinno Ashuchir Barnan
158. Pret Pratimar Barnan
159. Til Daner Fal
160. Jal,Anno Daner Fal
161. Sajya Daner Fal
162. Manusher Bivinno Sudher Barnan
163. Garur Puran Puth Faladi

**** Completed ***


OFFERS

All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com