x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

Contact


Hayatussahaba Jild Dom in Urdu

(Voice : Sultana Sayeeda)

Get Download Link  

01. Sahaba Ka Bahmi Ittihad
02. Sahaba Ka Bahmi Ittihad
03. Sahaba Ka Abu Bakr Khilafat Par Ittifaq
04. Sahaba Ka Abu Bakr Khilafat Par Ittifaq
05. Sahaba Ka Abu Bakr Khilafat Par Ittifaq
06. Sahaba Ka Abu Bakr Khilafat Par Ittifaq
07. Amre Khilafat Me Abu Bakr Ko Mukaddam Samajhna
08. Amre Khilafat Me Abu Bakr Ko Mukaddam Samajhna
09. Deeni Maslahat Ki Vajah Se Khilafat Qubool Karna
10. Ameer Ka Kisi Ko Khaleefa Banana
11. Amre Khilafat Ki Salahiyat Rakhne Wale Hazraat
12. Amre Khilafat Ki Salahiyat Rakhne Wale Hazraat
13. Khilafat Ka Bojh Kon Uthaye
14. Khalifa Ki Narmi Or Sakhti Ka Bayan
15. Ahlurrai Se Mashwara
16. Ahlurrai Se Mashwara
17. Abubakr Ka Ahlurrai Se Mashwara
18. Abubakr Ka Ahlurrai Se Mashwara
19. Safar Ka Ameer Banana
20. Amarat Se Inkaar Karna
21. Amarat Se Inkaar Karna
22. Amarat Se Inkaar Karna
23. Khulafa Ka Ahtaram Karna
24. Khulafa Ka Ahtaram Karna
25. Ameero Ka Ek Doosre Ki Baat Manna
26. Ameero Ka Ek Doosre Ki Baat Manna
27. Ameer Ke Samne Hak Bat Kehna
28. Zaruratmando Ke Chhup Jane Par Nakeer
29. Riaya Ki Khabargiri
30. Ameer Ke Aamal Par Nigah
31. Ameer Ka Shafeek Hona
32. Huzoor Ka Insaf
33. Umar Farukh Ka Insaaf
34. Umar Farukh Ka Insaaf
35. Umar Farukh Ka Insaaf
36. Umar Farukh Ka Insaaf
37. Hz. Usmaan Ka Insaaf
38. Khulafa Ka Allah Se Darna
39. Abubakr Ka Umar Ko Vasiyat
40. Abubakr Ka Sahaba Ko Vasiyat
41. Hz Umar Ka Apne Bad Ke Khaleefa Ko Vasiyat
42. Hz Umar Ka Utba Bin Gazvan Ko Vasiyat
43. Hz. Usmaan Ka Vasiyat Karna
44. Ali Ka Apne Ameero Ko Vasiyat
45. Riaya Ka Imaam Ko Nasihat
46. Khulafa Ki Tarze Zindgi
47. Umair Bin Sad Ka Qissa
48. Sad Bin Aamir Ka Qissa
49. Huzoor Ka Kharch Ki Targheeb
50. Kharch Karne Ka Shoak
51. Kharch Karne Ka Shoak
52. Kharch Karne Ka Shoak
53. Kharch Karne Ka Shoak
54. Pyari Cheez Ko Kharch Karna
55. Apni Zarurat Ka Mal Dusron Pe Kharch Karna
56. Apni Zarurat Ka Mal Dusron Pe Kharch Karna
57. Allah Ko Qarzae-Hasana Dena
58. Usmanbinaffan Ka Maal Kharch Karna
59. Hakembihizam Ka Maal Kharch Karna
60. Fuqarao-Masakeen Pe Kharch Karna
61. Saeedbinaamir Ka Khrch Karna
62. Mangne Valon Par Kharch Karna
63. Sahaba Kraam Ka Hadya Dena
64. Huzoor Sal-Im Ka Khana Khilana
65. Umarbinkhattab Ka Khilana
66. Abdullahbinumar Ka Khilana
67. Shoeb Ansari Ka Khilana
68. Hazrat Jabir Ka Khilanna
69. Madeene Me Mehmano Ki Mehmani
70. Madeene Me Mehmano Ki Mehmani
71. Madeene Me Mehmano Ki Mehmani
72. Khana Taqseem Karna
73. Jode Pahnana
74. Mujahideen Ko Khana Khilana
75. nabi Sal-Im Ke Maal Taqseem Karne Ki Surat
76. abu Bakar Ka Mal Taqseem Karna
77. Umar Farooq Ka Mall Taqseem Karna
78. Hazrat Umar Ka Rejster Banana
79. Taqseeme Maal Men Sahaba Ki Ray Lena
80. hazrat Umar Ka Maal Dena
81. Baitul-Maal Ka Sara Maal Taqseem Karna
82. Hazrat Talha Ka Maal Taqseem Karna
83. Hazrat Zubair Ka Maal Taqseem Karna
84. Hazrat Abdur-Rahman Ka Maal Taqseem Karna
85. Hazarat Aaisha Ka Maal Taqseem Karna
86. Baitulmaal Se Apno Pe Kharch Karne Me Ihtiyat
87. Maal Vapas Karna
88. abu Bakar Ka Maal Vapas Karna
89. Umar Bin Khattab Ka Maal Vapas Karna
90. aamir Bin Rabeea Ka Maal Vapas Karna
91. Abu Zar Ghifari Ka Maal Vapas Karna
92. Abdulla Bin Umar Farooq Ka Mal Vapas Karna
93. Savaal Karne Se Bachna
94. Duniya Ki Vusat Umabikhattb Ka Rona
95. Abdurrahmaan Ka Duniya Se Dana
96. Salman Farsi Ka Duniya Ki Kasrat Se Darna
97. Abu Hashim Bin Utba Ka Dar
98. Abu Bakar Ka Zohd
99. Umar Bin Khattab Ka Zohd
100. Umar Bin Khattb Ka Zohd
101. Umar Bin Khattb Ka Zohd
102. Umar Bin Khattb Ka Zohd
103. Usmaan Bin Affan Ka Zohd
104. Hazrat Ali Ka Zohd
105. Usmaan Bi Mazoon Ka Zohd
106. Abu Zar Ghifari Ka Zohd
107. Muaaz Bin Afra Ka Zohd
108. Hazrat Huzaifa Ka Zohd
109. Duniya Ki Lazzaton Se Bachne Kitakeed
110. Duniya Ki Lazzaton Se Bachnne Ki Takeed
111. Islam Ki Mazbuti Ke Liye Jahiliya Ko Khatm Karna
112. Islam Ki Mazbuti Ke Liye Jahiliyat Ko Khatm Karna
113. Sahaba Ke Dilon Me Huzoor Ki Muhabbat
114. Sahaba Ke Dilon Me Huzoor Ki Muhabbat
115. Huzoor Ki Muhabbat Ko Muqaddam Rakhna
116. Huzoor Ki Muhabbat Ko Muqaddam Rakhna
117. Huzoor Ki Taazeem Karna
118. Huzoor Ki Taazeem Karna
119. Jisme Mubarak Ka Bosa Lena
120. Huzoor Ki Shahadat Ki Khabar Par Rona
121. Huzoor Ki Vafat Ke Khuaf Se Sahaba Ka Roona
122. Huzoor Ka Visaale Mubarak
123. Huzoor Ki Tajheez-O-Takfeen
124. Huzooki Judai Par Sahaba Ka Rona
125. Huzoor Ki Vafat Par Sahaba Ne Kya Kaha
126. Huzoor Ko Yaad Karke Sahaba Ka Rona
127. Huzoor Ka Hukm Baja Lana
128. Huzoor Ka Hukm Baja Lana
129. Huzoor Ka Hukm Baja Lana
130. Huzoor Ka Hukm Baja Lana
131. Sahaba Kraam Ki Sakhti
132. Sahaba Kraam Ki Sakhti
133. Sahaba Kraam Ka Nabi Ka Ittibaa Karna
134. Sahaba Kraam Ka Nabi Ka Ittibaa Karna
135. Sahaba Kraam Ka Nabi Ka Ittibaa Karna
136. Sahaba Kraam Ka Nabi Ka Ittibaa Karna
137. Huzoor Ki Nisbat Ka Khyaal Rakhna
138. Huzoor Ki Nisbat Ka Khyaal Rakhna
139. Huzoor Ki Nisbat Ka Khyaal Rakhna
140. Huzoor Ki Nisbat Ka Khyaal Rakhna
141. Musalmano Ke Maal Aur Jaan Ka Ihteraam
142. Musalmano Ke Maal Aur Jaan Ka Ihteraam
143. Musalmano Ke Maal Aur Jaan Ka Ihteraam
144. Musalmano Ko Qatl Karne Se Bachna
145. Musalmano Ko Qatl Karne Se Bachna
146. Musalmano Ko Qatl Karne Se Bachna
147. Musalmano Ko Qatl Karne Se Bachna
148. Musalmano Ko Qatl Karne Se Bachna
149. Musalmano Ko Qatl Karne Se Bachna
150. Musalman Ki Jaan Zae Karne Se Bachna
151. Musalman Ko Haqeer Samajhna
152. Musalman Ko Gali Dena
153. Musalman Ki Gheebat Karna
154. Musalman Ki Posheeda Baton Ko Talash Karna
155. Musalman Ke Aib Ko Chupana
156. Musalman Se Dar Ghuzr Karna
157.Namunasib Fel Ki Achhi Taveel Karna
158. Achhi Halat Par Khush Hona
159. Musalman Ko Razi Karna
160. Musaman Ko Razi Karna
161. Musalman Ki Zarurat Puri Karna
162. Mehman Ka Ikram Karna
163. Sardar Ki Diljui Karna
164. Huzoor Ke Ghar Valon Ka Ikram Karna
165. Huzoor Ke Ghar Valon Ka Ikram Karna
166. Huzoor Ke Ghar Valon Ka Ikram Karna
167. Huzoor Ke Ghar Valon Ka Ikram Karna
168. Deeni Fazael Valon Ka Ikram Karna
169. Badon Ko Sardar Banana
170. Rai Ke Khilaf Badon Ke Peeche Chalna
171. Badon Ki Vajah Se Naraz Hona
172. Badon Ki Vajah Se Naraz Hona
173. Badon Ki Vajah Se Naraz Hona
174. Badon Ki Vafat Par Rona
175. Faqeer Musalmano Ka Ikram Karna
176. Valdain Ka Ikram Karna
177. Valdain Ka Ikram Karna
178. Bachon Ke Sath Shafqat Karna
179. Padosi Ka Ikram Karna
180. Musalman Ko Salam Karna
181. Salam Ka Javab Dena
182. Salam Bhejna
183. Musaman Ke Hath,Paon ,Sar Ka Bosa Lena
184. Musalman Ke Ihtram Me Khada Hona
185. Valid Ke Dost Ka Ikram Karna
186. Chiekne Vale Ko Javab Dena
187. Mareez Ki Beemari Par Use Kya Kahen
188. Mareez Ki Beemari Par Use Kya Kahen
189. Andar Aane Ki Ijazat Mangna
190. Andar Aane Ki Ijazat Mangna
191. Musalma Se Allah Ke Liye Muhabbat Karna
192. Musalman Se Baat Cheet Chod Dena
193. Aapas Men Sulah Karana
194. Musalman Ki Tareef Karna
195. Sila Rahmi Aur Qita Rahmi
196. Husne Akhlaq Ka Bayaan
197. Husne Akhlaq Ka Bayaan
198. Husne Akhlaq Ka Bayaan
199. Sahaba Ke Akhlaaq
200. Burdbari Aur Dar Ghuzar Karna
201. Burdbari Aur Dar Ghuzar Karna
202. Sahaba Ki Burdbari
203. Sharmo Haya
204. Tavazo Aur Aajzi
205. Tavazo Aur Aajzi
206. Sahaba Ki Tavazo
207. Sahaba Ki Tavazo
208. Sahaba Ki Tavazo
209. Huzoor Ka Mizaah
210. Sahaba Ka Mizaah
211. Huzoor Ki Sakhavat
212. Huzoor Ka Sabr
213. Sahaba Ka Sabr
214. Shaba Ka Sbar
215. Huzoor Ka Apno Ke Mote Per Sabr
216. Huzoor Ke Sahaba Ka Maut Pe Sabr
217. Huzoor Ke Sahaba Ka Maut Pe Sabr
218. Huzoor Ke Sahaba Ka Maut Pe Sabr
219. Aam Masaib Par Sabr Karna
220. Huzoor Ka Shukr
221. Huzoor Ke Sahaba Ka Shukr
222. Huzoor Ka Savab Hasil Karne Ka Shauq
223. Sahaba Ka Savab Hasil Karne Ka Shauq
224. Huzoor Aur Sahaba Ki Bahaduri
225. Huzoor Kaaur Sahaba Ka Taqva
226. Huzoor Ke Sahaba Ka Tavaccul
227. Taqva (Allah Ka Khauf)
228. Huzoor Ke Sahaba Ka Khauf
229. Huzoor Ke Sahaba Ka Rona
230. Sahaba Ka Ibrat Hasil Karna
231. Sahaba Ki Khamoshi
232. Huzoor Ki Guftgu
233. Huzoor Ka Muskurana Aur Hasna
234. Vaqaar Aur Sanjeedgi
235. Neki Ka Hukm Aur Burai Se Rokna
236. Neki Ka Hukm Aur Burai Se Rokna
237. Tanhai Aur Gosha Nashini
238. Qana-At
239. Huzoor Ka Hazrat Aisha Va Sauda Se Nikah
240. Huzoor Ka Hazrat Hafsa Se Nikah
241. Huzoor Ka Hazrat Umme Habiba Se Nikah
242. Huzoor Ka Hazrat Zainab Se Nikah
243. Huzoor Ka Hazrat Safiya Se Nikah
244. Huzoor Ka Hazrat Maimoona Se Nikah
245. Huzoor Ki Beti Fatima Ki Ali Se Shadi
246. Hazrat Rabeea Aslami Ka Nikah
247. Hazrat Salmaan Ffarsi Ka Nikah
248. Hazrat Ali Ka Apni Beti Ki Umar Se Shadi Karna
249. Mehar Ka Bayaan
250. Aurton Mardon Aur Bacchon Ki Muashrat
251. Aurton Mardon Aur Bacchon Ki Muashrat
252. Aurton Mardon Aur Bacchon Ki Muashrat
253. Sahaba Ki Muashrat
254. Sahaba Ki Muashrat
255. Sahaba Ki Muashrat
256. Khane-Peene Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
257. Khane-Peene Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
258. Libas Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
259. Libas Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
260. Libas Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
261. Libas Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
262. Libas Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa
263. Libas Men Huzoor Aur Sahaba Ka Tareeqa

**** Completed ****

OFFERS


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com